Foto i detalj
Transi
FÖRFLYTTNINGSHJÄLP-MEDLET MED STÖDRAM

PATENTERAD NYHET
 

För användning vid förflyttningar vid vård i så väl hemmet som på institution


Demonstration film

Lätt och snabb lösning på problem vid förflyttningar
Ökad komfort och säkerhet för patienten
Patienten delaktighet i förflyttningen
Avlastning för vårdarna
Minskad risk för arbetsskador
TRANSI levereras i grundutförande med justerbart knästöd.
TRANSI+ levereras med så väl justerbart knästöd som justerbart fotledsstöd.
Fotledsstödet kan beställas för sig.
Tekniska data:
Vikt:  13 kg / 13,5 kg
Material:  rostfritt stål
Ramens höjd:  96 cm
Ståskivans höjd:  23 mm
Ståskivans diameter:   50 cm
Vridbar på ståskivan
Max. belastning:  180 kg
Färg:  blå
 

Uppförd på Hjälpmedelsinstitutets förteckning ( beslut HB 2001/016 ).
CE - märkt

Copyright 2000-2001 Transi®    All rights reserved    Terns of use    Privacy Policy