Att förflytta en pasient från en sittande position till en annan är troligen ett av de vanligaste problemen inom hälsovården.

Allt för ofta beskrivs en pasient som måste förflyttas som ett "ogreppvänligt föremål" genom hans eller hennes ålder eller handikapp.

Den vanligaste metoden att förflytta en person är manuellt. I ett sådant fall måste assistenten själv göra så att pasienten reser och vänder på sig. Om inte assistenten har någon speciell träning, t.ex. en familjemedelem i hemmet, kommer detta att medföra stor belastning på ryggen och orsaka ryggproblem. Vad beträffar sjuksköterskor och sjuksystrar på sjukhus och vårdcentraler som oftast har den rätta lyfttekniken kan ändå inte komma ifrån belastningsproblemen då pasienten måste förflyttas. 

När den manuella förflyttningen av pasienten blir för svår är det möjligt att använda speciella hjäpmedel.

 

Idén med Transi väcktes efter att forskare studerat assistenternas arbetsbehov. Det var nödvändigt att finna ett säkert, användarvänligt och billigt sätt att förflytta pasienter. Den första Transiprototypen lämnade därför labratoriet några månader senare. Sedan dess har Transi genomgått en rad förändringar för att passa marknadens behov och önskemål. Till exempel, ett hjälpande stödskydd under knäna är till stor hjälp vid lyftandet av en pasient  som har svårt att stå upp. Detta stöd har en hävstångseffekt och underlättar därför lyftet. Därutöver, i somliga fall, antydde assistenterna  att det är att föredra att ha valmöjligheten att fixera anklarna på pasienten i syfte att inte han eller hon halkar. Därför beslutadese det att det skulle tillföras en skyddsribba till Transin.

Transin kan användas i hemmet för att hjälpa icke tränade familjemedelemmar att förflytta anhöriga, eller på sjukhus och vårdcentraler där assistenter såsom sjuksystrar och sjuksköterskor måste förflytta pasienter flera gånger per dag.

 

TRANSI består av en roterbar basplatta på hjul med en metallkonstruktion som gör det möjligt för pasienten att fatta tag i något stabilt när han eller hon skall ställa sig upp.

 

Transins metall konstruktion ar gjord av stål som är målad med högkvalitativ epoxyfärg som finns tillgänglig i blå färg.

 • Den roterbara basplattan är gjord av bi- kromat stål så att Transin kan användas i duschen. Ett totalt antal av tio kullager är spridda under basplattan som gör den lätt att rotera, varje kullager kan bära en vikt på 25kg (55lb). Kullagren är plaserade uppåt så att damm och smuts ej kan fastna och förhindra basplattans rotationsmöjligheter.

 • De extra ribborna är gjorda av kromat stål, och de horisontella ribborna är vaderade med formgjutet skumgummi.

 •  Den enklaste ställningen att resa sig är när knäna är framåtlutande över pasientens fötter, därför är den nedre ribban placerad längre bort från Transins huvudram än den övre  ribban.

De två  större hjulen används för att transportera Transi från en plats till en annan.

Transin är inte ämnad att transportera pasienter, detta syfte fyller istället modellerna Transi Mobil och Transi Pro.

Transins basplatta är försedd med en antihalkmatta.

En formgjuten skumgummivadering täcker den horisontella ribban vilken pasientens knän och ben kan vila emot.

 

Ett hållbarhetstest genomfördes av CERAH (Center of Study and Research on Handicapped people's equipment) i Frankrike.

Det första testet bestod av att belasta maskinen med 80 DaN. Efter att ha gjort detta 200 000 var maskinen fortfarande intakt och utan defekter.

Det andra testet bestod av att placera en vikt på 100kg (220 lbs) på Transin och rotera den 6 varv i minuten.  Efter 10 116 varv åt det ena hållet och 10 334 gånger åt det andra var maskinen fortfarande intakt och utan defekter.

Testet genomfördes med en modell som har tio hjul.

Viktigt att notera är att det endast är pasienter som är kapabla att själva stå upp för några minuter som kan utnyttja maskinen.

I de flesta fall kommer inte pasienten att stå på Transin utan endast luta sig över den. 

 Det huvudsakliga syftet ar trots allt att pasienten skall kunna lämna sin sittplats i syfte att bli transporterad.   

 
 • Det huvudsakliga syftet med Transin kan bli indelat i 5 faser.

 •  

 • Fas 1: För Transin intill pasienten och kontrollera att inga hinder kommer att vara i vägen under transporten.

 • Fas 2: Justera de horisontella ribborna.
  Den övre skall plaseras precis under knäna på pasienten och den nedre skall blockera och fixera fötterna.

 • Fas 3: Förflytta pasienten upp på Transin.
  Sättet att göra detta beror på pasientens kondition. Somliga kan klara av det av egen kraft, andra måste ha hjälp av assistent. Vänligen studera illustrationerna.

 •  Fas 4: Rotera Transin medan pasienten använder den.
  Om pasienten inte har några ballansproblem så kan assistenten stå framför pasienten. I annat fall är den bästa tekniken för assistenten att  stå bakom  pasienten och fatta tag om Transins handtag.

 •  Fas 5: Möjliggör för pasienten att sitta ner.  
  Liksom i fas tre beror den rätta tekninken på pasientens fysiska kondition och förmåga att själv utföra momentet.

Illustrationerna nedan ger en god överblick hur Transin bäst skall användas. Det kommer dock alltid att vara nödvändigt för assistenten att ta hänsyn till pasientens personliga behov av hjälp. Transin bör ses som ett hjälpmedel och inte som något magiskt trollspö.

 
 

Copyright 2000-2001 Transi®    All rights reserved    Terns of use    Privacy Policy